حریم خصوصی

 تمامی حقوق مطالب مندرج در سایت و دوره های آموزشی برای سایت های-الینا بوده  و هرگونه کپی‌برداری از آن کاری غیراخلاقی، غیرحرفه ای و غیرمجاز می باشد. در صورت تخلف مراتب از طریق مراجع قانونی اقدام خواهد گردید. با توجه به اینکه در زمان ثبت نام، شما اطلاعات شخصی و فردی تان  را در قسمت تکمیل مشخصات وارد می نمایید، لذا این اطلاعات کاملاً محرمانه بوده و به هیچ فرد حقیقی و حقوقی ارائه نخواهد شد. در هرقسمت، اطلاعات دقیق و کاملی را در اختیارتان قرارداده ایم. لذا در زمان خرید و دانلود، حتما باآگاهی و مطابق نیاز و هدفتان انتخاب نمائید.