فرصت های شغلی

1) درصورت تمایل به همکاری با سیستم های-الینا به عنوان مدرس انواع زبانهای خارجی هستید، لطفا فرم ذیل را به همراه مدارک و تجربیات مربوطه تکمیل فرمایید تا دراسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد.

2) در صورتی که تمایل به همکاری در بخش تولید محتوای سایت و شبکه های اجتماعی را دارید، حتما فرم درخواست همکاری را تکمیل فرمایید.

3) در صورتی که تمایل به همکاری در بخش طراحی گرافیکی و ساخت انیمیشن های حرفه ای برای سایت های-الینا را دارید نیز فرم مربوطه را تکمیل فرمایید.