دوره 50 جلسه آنلاین مکالمه کاربردی

برای خرید این دوره آموزشی، لطفا ابتدا ثبت نام انجام داده، سپس اقدام به خرید کنید.

دوره 50 جلسه آنلاین مکالمه کاربردی

در این دوره آموزشی کوتاه مدت، ساختارهای اصلی زبان عمومی و همچنین مکالمات کاربردی روزمره زبان به صورت موقعیتی فراگرفته می شود. دوره ای بسیار مفید برای همه می باشد.

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: title in <b>/home/evbhzxe85md3/public_html/hielina.com/views/pages/packitem.php</b> on line <b>37</b><br />

4,900,000 تومان