فقط کتاب‌های درسی رسمی را یاد گرفتن

فقط کتاب‌های درسی رسمی را یاد گرفتن

متاسفانه اکثر زبان‌آموزان تنها انگلیسی رسمی که در کتاب‌های درسی مدارس و موسسه‌ها یافت می‌شود را مطالعه می‌کنند. مسئله این‌جا است که اکثر انگلیسی زبان‌ها در اکثر شرایط از این نوع انگلیسی، استفاده نمی‌کنند. انگلیسی زبان‌ها زمانی که با دوستان، همکاران و سایر انگلیسی زبان‌های دیگر صحبت می‌کنند از انگلیسی محاوره‌ای و informal استفاده می‌کنند که پر از اصطلاحات، ضرب‌المثل‌ها و واژه‌های عامیانه است.

برای برقراری ارتباط با انگلسی زبان‌ها نباید تنها به کتاب‌های درسی اکتفا کنیم. سعی کنید به‌جای تکیه بر کتاب‌های درسی انگلیسی از کتاب‌ها و منابع دلچسب خودتان استفاده کنید. کتاب داستان‌ها، اخبار، حتی خواندن ی مقاله‌ی دلخواه که بسیار مفید‌تر از مطالعه‌ی کتاب‌های خشم و رسمی است.

فراموش نکنید و شک نکنید که یادگیری زبان لذت بخش است. اما به شرطی که تکنیک‌‌های زبان را بدانید و آن‌ها را رعایت کنید و از راه درست و لذت بخش، زبان را یاد بگیرید.