خسیس نباشید

خسیس نباشید

در راه فراگیری زبان بد نیست کمی پول خرج کنید. پیروی از تکنیک‌های گفته شده و تاثیر مثبت آن‌ها در انگیزه‌ی شما برای فراگیری شما به جای خود، پول خرج کردن می‌تواند باعث بالا رفتن انگیزه‌ی شما از منابع و مطالب و کتاب‌های خریداری شده، توسط شما بشود.

در لیست هزینه‌ی ماهانه و روزانه‌ی شما، ممکن است هزینه‌های بیهوده‌ی زیادی وجود داشته باشد. قسمتی از این هزینه‌ها را صرف فراگیری زبان کنید. در این زمینه و اختصاص هزینه، خسیس نباشید که بدون شک در آینده‌ی نزدیک، نتیجه‌ی سرمایه‌گذاری خودتان را خواهید دید. سیستم های-الینا رو هم با هزینه بسیار ناچیز تقدیم شما عزیزان کرده ایم تا یادگیریتان کامل شود.