روانشناسی رنگها در یادگیری

روانشناسی رنگها در یادگیری

روانشناسی رنگها در یادگیری و درک مطلب

اهمیت روانشناسی رنگ بر کسی پوشیده نیست. چرا که در تمام جنبه‌های زندگی به صورت گسترده مورد توجه و استفاده می باشد. رنگ‌ها در کلیه زمینه ها از جمله در بخش طراحی انواع بسته بندی ها، لوگوی شرکت ها،  طراحی سایت و از همه مهمتر در بحث آموزش نقش بسیار مهمی دارند. مهم‌ترین تاثیر رنگ‌ها در پیامی است که به طور صریح می توانند انتقال دهند.

همچنین تاثیرگذاری رنگها بر روی مغز انسان به گونه ای است که وقتی به رنگی نگاه می‌کنیم، چشمان ما پیامی را به هیپوتالاموس می‌فرستند و در پاسخ به آن، غده هیپوفیز، و پس از آن سیگنالی به غده تیرویید ارسال می کند. باعث ترشح هورمون‌هایی می شوند که در نوسانات احساسی مان بسیار اثربخش هستند. در نتیجه، رفتار ما متفاوت خواهد بود. می‌توان گفت رنگ‌ها تاثیر بسیار زیادی بر روی احساسات و رفتار انسان دارند.

مطابق تحقیقات علمی، رنگ‌ها احساسات مثبت، منفی و گاهی متناقضی را در انسان به وجود می آورند که جالب توجه است که تنها ۹۰ ثانیه طول می کشد تا بازدید کننده درباره ظاهر همه چیز قضاوت کند که ۶۲ تا ۹۰ درصد این قضاوتها به رنگ مربوط  می شود. پس به راحتی میتوان به نقش اثرگذار رنگها در اطرافتمان پی برد.

معنای رنگها

بر اساس شخصیت افراد معنای رنگها نیز میتواند متفاوت باشد. یکی  از فاکتور‌هایی که تاثیر و معنای رنگ‌ها را برای افراد متفاوت به وجود می آورد، پس زمینه فرهنگی و اجتماعی است که با عنایت به قدرت رنگها حاصل می شود که میتوان گفت نه تنها رنگها روی احساسات انسان‌ها تاثیر می‌گذارند بلکه در رفتار آنها هم نقش اساسی دارند. روانشناسی رنگ‌ها در معرفی برندها نیز نقش قابل توجهی دارند. در بخش آموزش، علی الخصوص آموزش زبان هم تاثیر رنگها بسیار ملموس می باشند.