IELTS Writing Task 1 | Academic

IELTS Writing Task 1 | Academic

یکی از بخشهای مهم در آزمون آیلتس آکادمیک ، مهارت نوشتاری یا همان Writing Task 1  می باشد که به طور کلی می توان گفت که این قسمت یک گزارش است که باید در 20 دقیقه نوشته شود و  حداقل باید 150 کلمه نوشته شود.

گزارشی که دراین قسمت توسط داوطلب آزمون نوشته شود ،گزارشی از یک نمودار تصویری که قااعدتا fact یا به واقعیت های علمی اشاره می کند. در سوال یک گرافیک داده می شود که اطلاعاتی در آن گنجانده شده است که انواع متفاوتی از قبیل Diagram یا همان Visual  که هدف این قسمت تبدیل گرافیک متن نوشتاری است. ارزش نمره گیری این قسمت از آزمون آیلتس در بخش رایتینگ 33% می باشد و مواردی ه میتواند در امتیاز این بخش موثر واقع شود به شرح می باشد.

1) انجام تکلیف 25%

2) انسجام بین کلمات و جملات در قالب جملات متعدد 25 % 

3) استفاده از واژگان مناسب 25%

4) ساختار گرامری 25% 

 

 

IELTS Writing Task 1 | Academic
یلتس آزمون آیلتس کلاس_آ کلاس آیلتس کلاس ایلتس کلاس_IELTS IELTS آزمون زبان آیلتس آزمون زبان آزمون زبانIELTS تضمینیIELTS_ فشرده IELTS دولینگو آزمون دولینگو تست دولینگو قرنطینه دکترای تخصصی آزمون زبان دکترا ارزیابی تضمینی بهترین سیستم آمادگی برنامه آکادمیک زبان عمومی آزمون برنامه ریزی منحصربه فرد شخصی زبان های الینا نیماعلی زاده انگلیسی کرونا زبان خارجی آزمون ept msrt mhle mche ielts toefl tolimo utept corona duolingo کلاس زبان زبان کلاس خصوص writing task 1 نیما علیزاده علی زاده سیستم هوشمند نیما علی زاده استاد زبان الینا بهارزبان بهارزبان آموزان بهار دکترعلیزاده دکترعلی زاده دکترنیماعلیزاده دکترای زبان کلاس زبان کلاس مدرسه مدرسه هوشمند مدرسه زبان زبانکده زبان انگلیسی یادگیری زبان گرامر زبان انگلیسی زبان هوشمند بهترین بهترین کلاس زبان بهترین استاد زبان تمرین تمرین زبان تست زبان زبان آسان صفرتاصد حرفه ای تخصصی مدرسه_هوشمند امتحان زبان آزمون زبان کلاس خصوصی کلاس عمومی برنامه ریزی شش ماه کوتاه مدت تضمینی کلاس تضمینی کلاس فشرده کلاس آنلاین کنکور کنکور زبان دکترزبان دوره زبان دوره دوره آنلاین آنلاین کلاس آنلاین در_خانه_بمانیم