کلاس آنلاین

کلاس آنلاین

دوره آموزشی آنلاین های-الینا بهترین گزینه برای افرادی می باشد که در برخی ادارات، کارخانه ها و بیمارستانها و یا سایر جاها بصورت شیفتی کارمی کنند وامکان حضور منظم در روزها و ساعتهای خاص برایشان امکان پذیر نیست، می باشد. درصورتی که تمایل به استفاده از آموزش آنلاین روی سیستم حرفه ای های-الینا که پیشرفت زبان شما را هم به صورت روزانه  گزارش می دهد، میتوانید در سایت ثبت نام کرده و درخواست تست کلاس آنلاین جهت انتخاب نرم افزار کلاس آنلاین را نمائید.