بهترین دیکشنری

بهترین دیکشنری

      

یکی از دغدغه های اصلی زبان آموزان این است که کدام دیکشنری را در کنار آموزش زبان استفاده کنند. امروزه با پیشرفت فناوری، تمایل به استفاده از دیکشنری روی موبایل، تبلت و ویندوز بسیار چشمگیر می باشد که رفته رفته دیکشنری های کاغذی جای خود را به دیکشنری آنلاین و هوشمند می دهند. اما نحوه استفاده از انواع دیکشنری با توجه به تنوع نرم افزارهای موجود در بازار نیز از این موارد است.