کلاس آنلاین گروهی

کلاس آنلاین گروهی

در صورتی که میخواهید با همکاران و یا دوستانتان درکلاس آنلاین های-الینا شرکت کنید، میتوانید در سایت ثبت نام کرده و از مزایا و تخفیف ویژه کلاس آنلاین گروهی حضور یابید. در صورتی که 4 نفر معرفی کنید، میتوانید در یک دوره با 90 درصد تخفیف شرکت کنید.