504 Words in English

504 Words in English

کتاب 504 لغت ضروری در زبان انگلیسی، از جمله کتابهای تجاری می باشد که تبلیغ بسیار گسترده ای در کشور ما دارد. کمتر کسی را میتوانیم امروزه پیدا کنیم که درکتابخانه مننزلش حداقل یک جلد کتاب 504 واژه را نداشته باشد. اما نحوه مطالعه کتاب و سطح زبان آموزی که کتاب را مطالعه می کند بسیار متفاوت می باشد. در دوره های آموزش زبان های-الینا کلیه لغات کتاب 504 به طور غیرمستقیم آموخته می شود. همین الان در سایت ثبت نام کرده و به خانواده آموزشی های-الینا ملحق شوید.

شاید دوست داشته باشید زیاد بخوانید: